Navigáció átugrása.
Rigó József Általános Iskola

Jogi nyilatkozat

Nyomtatóbarát változat

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Rigó József Általános Mûvelõdési Központ kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzõi jogvédelem alá esnek. Az ehhez fûzõdõ jogok gyakorlására kizárólag A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ jogosult.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ elõzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendõ. Elõfordulhat, hogy a weboldalakon A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ semmilyen természetû felelõsséget nem vállal az Ön elõtt megjelenõ weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhetõ információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetõségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhetõ információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáférésébõl, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelõ mûködésbõl, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetõségbõl eredõ károkért és/vagy veszteségért való felelõsséget A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ kifejezetten kizárja.

A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ nem vállal felelõsséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és a rendelkezésünkre bocsátással elfogadja, hogy A Rigó József Általános Mûvelõdési Központ azt - minden felelõsségvállalás nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) a szerzõi minõség feltüntetésével felhasználhatja. Ön a rendelkezésre bocsátással vállalja azt is, hogy az átadott anyag, illetve tartalom nem sérti harmadik személyek személyhez fûzõdõ, szerzõi, illetve egyéb jogait és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk semmilyen jogi eljárást, nem terjeszt elõ semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél bárminemû igényérvényesítése esetén teljes körûen kártalanítja a Rigó József Általános Mûvelõdési Központot.